Hạm đội tàu mặt nước Nga bị đâm những “nhát dao chí mạng”: Mớ hỗn loạn đen tối!

Những nguồn lực của bộ hải quân dường như đang bị phung phí vào những thiết kế rủi ro, chỉ để làm vừa lòng những vị giám đốc nhà máy đóng tàu tham lam và thiển cận. Nga tận hưởng […]